大马士革时间

战争片其它2018

主演:Hadi Hejazifar  Pierre Dagher  

导演:易卜拉欣·哈塔米基亚

播放地址

 剧照

大马士革时间 剧照 NO.1大马士革时间 剧照 NO.2大马士革时间 剧照 NO.3大马士革时间 剧照 NO.4大马士革时间 剧照 NO.5大马士革时间 剧照 NO.6大马士革时间 剧照 NO.13大马士革时间 剧照 NO.14大马士革时间 剧照 NO.15大马士革时间 剧照 NO.16大马士革时间 剧照 NO.17大马士革时间 剧照 NO.18大马士革时间 剧照 NO.19大马士革时间 剧照 NO.20
更新时间:2024-04-10 00:31

详细剧情

 两名伊朗飞行员受命去执行一项特殊的任务来拯救一座被极端分子包围的城市的居民,但他们在完成任务前要面临诸多挑战

 长篇影评

 1 ) دربارهٔ وقت به شام

این «وقت به شام» نخستین فلیم جنگی ایرانی است که من تماشا کردم. از خونریزی و صحن ٔه وحشتناک که این فیلم نشان می دهد، تعجب کردم ولی باورم که در حقیقت میدان جنگ چند بار وحشتناک تر از این صحنهها باشد. معمولا یک واژه مهمی که فلیمهای ایرانی دارد، دارای داستان روان و واضح نیست و به جای آن، بیشتر از کارگرداران و فیلمنامهنویسان ساختن فضایی متناقض را ترجیح می دهند. تایپ این فیلم واقعبینی است. متعددی از فیلمهای واقعبینی چون بر داستان تاکید می کند، ممکن است ساخت و ساز شخصیتها را ضعیف کند. اما در وقت به شام توسط تصویر کردن خانواد ٔه علی بخصوص زن باردارش، شخصیت علی زنده شده است، بنابراین مخاطبین می توانند تصمیم علی را که گروگان ها آزاد کرد تا هواپیما را خودش منفجر کند، بهتر درک می کنند و از او دلتنگ می شوند. همچنین فیلمسازان در شکل گرفتن شخصیت پدرش هم موفق بودند. موضوع اصلی وقت به شام نشان دادن شیطانی دائش و از خود گذشتگی ایرانی تا نگهداشتن صلح است. یک صحنه ای بسیار فراموش نشدنی این است که در میدان مقدس سبک یونانی تروتیست های دائش سر زندانی ها را چنک زدند و با تیقه آنها را کشتند. خون قرمز و ستون های سفید تضاد تیزی را انجام می کند و هم نابخردی سربازان دائش را به طور طعنه امیز می نماید. به نام خدا آنها مرتکب جرم می شوند با وجود آن که آنها فکر کردند تنها به وسیل ٔه خشونت میل خدا را تحقق کرده بودند. دائش به عنوان بنیادگرایی حقوق قرآن را به کار بردند تا مومن های خدا را که به نظر دائش مشرک ها بودند، توهین کردند. در چینی این پدیده ای که یک کار را عمل کرده است اما نمی گذارد دیگران آن را انجام کند، دو استاندارد نام کرفته است.

 2 ) 一部伊朗主旋律电影

为没有字幕的朋友简单讲一下剧情:男主是伊朗空军飞行员,在执行完一次向叙利亚难民空投救援物资的人道主义任务后就打算回国陪老婆待产,此时身为伊朗空军指挥官的男主父亲接到一项任务,要去已经被IS包围的帕尔米拉附近帮助政府军驾驶一架伊尔-76运输机运送伤兵难民和几名囚犯撤离。男主不顾父亲反对一同前往,在几经周折后飞机总算顺利起飞,谁料机上的IS极端分子囚犯在伪装成难民的同伴配合下控制了飞机,男主父亲在和极端分子头目周旋后以释放机上的妇女和儿童为条件,答应将飞机飞回已被IS控制的帕尔米拉机场,飞机降落后,父子俩也沦为极端分子的人质。噩梦还在继续,极端分子策划用这架飞机装满包括男主父亲在内的数十名人质进行自杀式袭击,并给男主穿上炸弹背心后让其驾驶这架飞机,最后男主通过和极端分子斗智斗勇,在救下所有人质后与极端分子同归于尽...

头一回看伊朗电影,整体感觉还过得去,勉强6分吧.....槽点也不少,执行如此危险的任务,男主和父亲竟然不带自卫武器?好歹带把匕首也行啊....叙政府军押送这么危险的IS极端分子头目,不带手铐脚镣,用塑料束缚带也就算了,竟然还是正铐不是背铐,这要是不劫机天理难容啊!起飞后机舱门故障关不上,这样机舱就无法加压,飞机也就达不到较安全的巡航高度,一架运输机在敌占区以这样的低高度飞行,简直就是活靶子啊,一枚毒刺就GG了....还有男主最后已经脱下了炸弹背心,虽然受了伤,但还是可以在其他人的帮助下抓着铁笼一同跳机后再引爆炸弹,跳了起码还有一线生机啊,非得同归于尽嘛...

 3 ) 降落伞问题

那么多人用一个单人伞,他们还是得摔死吧。虽然有点抬杠,但是我当时第一个就想到伞绳会断。那么多人用一个单人伞,他们还是得摔死吧。虽然有点抬杠,但是我当时第一个就想到伞绳会断。那么多人用一个单人伞,他们还是得摔死吧。虽然有点抬杠,但是我当时第一个就想到伞绳会断。那么多人用一个单人伞,他们还是得摔死吧。虽然有点抬杠,但是我当时第一个就想到伞绳会断。

 短评

不错了

7分钟前
 • NTGULTY
 • 推荐

男主由最初的胆怯到最后的英勇无畏,父子由最初的矛盾到最后的拯救,都让人感慨!愿世界不再有战争!

12分钟前
 • blue_cloud6
 • 力荐

很好不错的电影

14分钟前
 • 浪魂之剑
 • 力荐

男主是伊朗空军飞行员,在执行完一次向叙利亚难民空投救援物资的人道主义任务后就打算回国陪老婆待产,此时身为伊朗空军指挥官的男主父亲接到一项任务,要去已经被IS包围的帕尔米拉附近帮助政府军驾驶一架伊尔-76运输机运送伤兵难民和几名囚犯撤离。男主不顾父亲反对一同前往,在几经周折后飞机总算顺利起飞,谁料机上的IS极端分子囚犯在伪装成难民的同伴配合下控制了飞机,男主父亲在和极端分子头目周旋后以释放机上的妇女和儿童为条件,答应将飞机飞回已被IS控制的帕尔米拉机场,飞机降落后,父子俩也沦为极端分子的人质。噩梦还在继续,极端分子策划用这架飞机装满包括男主父亲在内的数十名人质进行自杀式袭击,并给男主穿上炸弹背心后让其驾驶这架飞机,最后男主通过和极端分子斗智斗勇,在救下所有人质后与极端分子同归于尽...

18分钟前
 • 電影製作人
 • 推荐

基于反恐战争背景下的一种空中监狱的变奏,车臣人出现前的部分撇开较强的冲突设计感的话完成度是不错的,特别是几个主要角色的极端人格塑造到位了,但后三分之一无论是推进节奏和人物动机的问题都比较大,而最终以主人公一种伟大献身的方式收尾未免有些草率,但整体比韩国那个非常宣言要好很多,也比五一档院线这一茬可看性明显高出一截儿

19分钟前
 • 小旗
 • 还行

伊朗能拍出这样的电影算惊喜了

22分钟前
 • aaa
 • 推荐

还是英雄主义式的主旋律能引起观众共鸣,至少我是这样!另外,同属于中东伊斯兰教国家的伊朗🇮🇷会不会因为地缘政治原因不敢直接把isis拍出来?怎么突然出现了一个车臣伊斯兰国的分支呢?求科普!?

27分钟前
 • Shawn费南度
 • 力荐

电影刚开头,画面有点废土世界的感觉。飞机降落在酋长领地时,is小战士激动的一串祈祷词,都跟疯狂的麦克斯里战郎战死前的碎碎念如出一辙,一样疯狂一样愚昧。这样的世界,居然真实的存在当今世界上的某个地方啊

31分钟前
 • 爱电影的张太太
 • 推荐

很棒的伊朗战争题材电影,虽然搞不懂那边乱七八糟的宗教信仰,各有各的上帝,互相残杀

36分钟前
 • KOLN
 • 推荐

终于伊朗也迎来了个人英雄主义的电影

38分钟前
 • Narcissist
 • 推荐

“以色列比德黑兰更近,你们为什么不去……”一句台词道尽了伊斯兰文明的尴尬和悲哀。伊朗电影人一直坚持用自己的方式,来表达对这个世界的看法,对这个内忧外患的国度来说,我觉得非常不简单。虽然是一部主旋律电影,但拍得真的还不错。其实这么多年了,在我看过的伊朗电影,一直都没有让我失望过。接受这种风格的观众,可以接下来看看《失落的海峡》。

41分钟前
 • 周之之
 • 推荐

强权政治才能守得一方领土安宁,阿萨德之前是位医生。美帝在全世界范围内制造混乱与颠覆,导致资金流向美国本土与美元的霸主地位。背后还夹杂洛克希德马丁等公司的军火生意。“捣乱,失败,再捣乱,再失败”

44分钟前
 • 扑通扑通
 • 推荐

全世界爱好和平的人们只有一个共同的敌人,ISIS。最后恐怖分子女老大车臣分裂分子的出现体现的是俄罗斯主旋律吧,比利时恐怖小哥的出现也是醉了。

47分钟前
 • 好男爵
 • 还行

我庆幸自己在🇨🇳,现在的沙以…..一言难尽

51分钟前
 • 开朗的背带裤
 • 推荐

表演痕迹重,音乐铺的满,主旋律战争宗教个人英雄主义

53分钟前
 • 般若多目
 • 较差

啥玩意!世界上最扯淡的民族:阿拉伯,党派多,国家多,主义多!炮灰永远都是底层老百姓!故事更是没啥主题,为了主义而主义,你说,我为啥花时间看一个我不认同的宗教信仰,并且还是一个不精彩的故事?

58分钟前
 • 毕加索的眼睛
 • 很差

理想派的叙事手法,在结尾是个傻逼的反转,有机会活着却拖泥带水,总体还是把亲情表现的淋漓尽致

59分钟前
 • Lyndonfeng
 • 力荐

“圣战”

60分钟前
 • Winter Is Good
 • 还行

伊朗电影不错哦/听联盟看看解说完的,神庙斩首那一幕恐怖而文艺,最可怕的是那一幕是真实发生过的.

1小时前
 • 县里已经决定了
 • 推荐

震撼。好久没看到这么好的电影了。看完整个人升华了顿时🌓

1小时前
 • J🍸A
 • 力荐

返回首页返回顶部

Copyright © 2023 All Rights Reserved